Tunniplaan

Koolituse pealkiri toimumisaeg maht ak/tundi Koolitaja

eesti keel B2-taseme eksamiks

ettevalmistav täiendkoolitus

30.06.2022-31.10.2022 300

Kersti Kuslap
Olga Feldman
Irina Putkonen
Helen Tammets
M
aarika Rümmel

eesti keel C1-taseme eksamiks

ettevalmistav täiendkoolitus

30.06.2022-31.10.2022 400 Kersti Kuslap
Olga Feldman
Irina Putkonen
Helen Tammets
M
aarika Rümmel

eesti keel A2-taseme eksamiks

ettevalmistav täiendkoolitus

30.06.2022-31.10.2022

200 Kersti Kuslap
Olga Feldman
Irina Putkonen
Helen Tammets
M
aarika Rümmel

eesti keel A2-taseme eksamiks

ettevalmistav täiendkoolitus

13.06.2022-30.09.2022 140 Kersti Kuslap
Olga Feldman
Irina Putkonen
Helen Tammets
M
aarika Rümmel

eesti keel B1-taseme eksamiks

ettevalmistav täiendkoolitus

30.06.2022-31.10.2022 200

Kersti Kuslap
Olga Feldman
Irina Putkonen
Helen Tammets
M
aarika Rümmel

Anna Antson

 eesti keel A1-taseme koolitus

30.06.2022-31.10.2022 200

Kersti Kuslap
Olga Feldman
Irina Putkonen
Helen Tammets

Anna Antson

inglise keel B1 27.06.2022-30.09.2022 140 Marina Hämäläinen
Olga Feldman 
inglise keel B1 30.06.2022-31.10.2022 200 Marina Hämäläinen
Olga Feldman 
inglise keel A2 30.06.2022-31.10.2022 200

Marina Hämäläinen
Olga Feldman 

inglise keel B2 30.06.2022-31.10.2022 300 Marina Hämäläinen 
inglise keel A1 30.06.2022-31.10.2022 200 Marina Hämäläinen
Olga Feldman 
vene keel A1 30.06.2022-31.10.2022 200 Iläna Matvejeva
vene keel A2 30.06.2022-31.10.2022 200 Iläna Matvejeva
vene keel B1 30.06.2022-31.10.2022 200 Iläna Matvejeva
vene keel B2 30.06.2022-31.10.2022 300 Iläna Matvejeva
soome keel А1 25.07.2021-30.11.2021 160 Kaja Toikka
soome keel А2 25.07.2021-30.11.2021 220 Kaja Toikka
soome keel В1 25.07.2021-30.11.2021 220 Kaja Toikka
Toiduhügieeni koolitus 04.10.2021 5 külalisektor  
Toiduhügieen ja НАССР  04.10.2021 8 külalisektor