Toidu märgistusnõuded 5AKH koolitus, baaskoolitus

Toidu märgistusnõuded 5AKH koolitus, baaskoolitus

Rühm: Enesekontroll

Õppekava koostamise alus, vastavus: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1169/2011 üldnõudeid toidualase teabe esitamisele, sh üldnõudeid müügipakendis toidu märgistamisele; vajadusel muud õigusaktid.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on osaleja saanud teadmisi toidu märgmistamise nõuetest. Konkreetsed eesmärgid seatakse paika koolitusel osalejaga. Märkuseks: 2015 aastast on dentents toidualase ja toitumisalase teabe koostamine konkreetsete näidete baasil.

Loe lähemalt

Hügieenipassi 5 AK H koolitus, baaskoolitus I eksamiks ettevalmistav koolitus

Hügieenipassi 5 AK H koolitus, baaskoolitus I eksamiks ettevalmistav koolitus

Mis on Hügieenipass? Hügieenipass on ainuke aktsepteeritud toidukäitlemisalaseid teadmisi tõendav dokument Soome Vabariigis, mida tunnustab Evira. Eestis taotlevad Hügieenipassi need, kes soovivad, et sertifikaadi kehtivus oleks piiramatu. Kindlasti tuleb ettevõtteenesekontrolliplaanis nimetada, millised ametikohad võivad läbida Hügieenipassi koolitust ja taodelda kehtivusajata Hügieenipassi (reeglina on selleks mitte voolav tööjõud). Hügieenipassi saavad taodelda ka eraisikud, kes teavad, et tegelevad toidukäitlemisega pikemal perioodil (näiteks igasuvine praktikant, peakokk, stjuuardess).

Õppekava koostamise alus, vastavus: Toiduseadus; Euroopa Pardlamendi ja Euroopa Nõukogu määrusega nr 852/ 2004 (29.02.2004) toiduainete hügieeni kohta; märgistamise määrus 1169/2011. Sh: Toidualane teave, toitumisalane teave, märgistamine (kohustuslik alates 31.12.2016).

Loe lähemalt

Enesekontrolli HACCP 8 AK H koolitus, väljaõpe

Enesekontrolli Haccp 8 AK H koolitus, väljaõpe

Sellel kahepäevasel enesekontrollikoolitusel lähtutakse koolitusel saavutada soovitavast eesmärgist- kaardistada ära ettevõtte tegevus, koostada enesekontrolliplaani koostamise kava ning teise päeva lõppedes lahkuda oluliselt suures osas valmis enesekontrolliplaaniga. Koostatud enesekontrolliplaan on digitaalne ja jääb osalejale. 

Rühm: Enesekontroll

Õppekava koostamise alus, vastavus: Toiduseadus; nõue HACCP-alastele teadmistele tuleneb (EÜ) nr 852/2004, toiduainete hügieeni kohta, II Lisa XII peatüki punktist 2: 2. et käesoleva määruse artikli 5 lõikes 1 osutatud korra väljatöötamise ja haldamise eest või asjakohaste juhiste rakendamise eest vastutavad isikutel on vastav HACCP põhimõtete kohaldamise alane väljaõpe; märgistuse nõuded määrusest 1169/2011.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on osaleja saanud teadmisi ja meelde tuletanud enesekontrolli HACCP põhitõed ning osaleja on koostanud endale suures osas valmis enesekontrolliplaani.

Loe lähemalt