Tõlked

Pakume kirjalikku tõlget  igas teile vajaminevas valdkonnas. Tõlgime võõrkeelest eesti keelde ja vastupidi, samuti ühest võõrkeelest teise võõrkeelde.

Peamised keelesuunad, milles  tõlketöid teostame:

  • Eesti-inglise tõlge / Inglise-eesti tõlge
  • Vene-inglise tõlge / Inglise-vene tõlge
  • Eesti-vene tõlge / Vene-eesti tõlge
  • Eesti-saksa tõlge / Saksa-eesti tõlge
  • Eesti-soome tõlge / Soome-eesti tõlge

Peamised tõlkevaldkonnad:

  • Juriidika
  • Majandus
  • Tehnika
  • Meditsiin
  • Reklaam

Hinnapakkumise koostamiseks vajame järgnevat infot: tõlke keel, soovituslik tähtaeg, teksti maht.

Lisainformatsioon:

tel: 372 55 32130

Kirjalik tõlge

Kui soovite kirjalikku tõlget, saame seda teile pakkuda paljudes eri valdkondades.

Keelekorrektuur

Keelekorrektuur on toimetamise lihtsam ja kiirem variant. Töö teostamise käigus parandame teie tekstis kirja- ja trükivead, sisulisi ega stiiliparandusi ei tehta.

Tekstide toimetamine

Tõlke toimetamisel võrdleb toimetaja tõlget teie algtekstiga. Ta parandab sisulised ja keelelised vead, kontrollib üle terminoloogia õigsuse ja ühtsuse ning vajadusel sõnastab laused ümber nii, et need oleksid loetavamad. Seejuures ei kao teie teksti esialgne mõte.

Suuline tõlge

Kui soovite, et teie korraldatav üritus, kus osaleb mitmekeelne publik, jõuaks täis mahus kõigi kuulajateni, on suuline tõlge parim lahendus.