Vene keel

Me pakume vene keele kursuseid erinevatel tasemetel A1-, А2-, B1- ja В1-. 

Samuti pakume:

  • vene kõnekeel
  • vene ärikeel
  • erikursused kliendi tellimisel (ametialane keel)

Keele kursused toimuvad nii ruhmades, kui ka individuaalõppe vormis.

Grupiõpe – rühmades on maksimaalselt 10-12 inimest, sest väike grupp võimaldab igaühel aktiivselt tunnis osaleda ja uusi teadmisi praktiseerida. Keeletunnid on interaktiivsed – kuula, räägi, mõista ja väljenda.  Õppegrupid moodustatakse ühtse tasemega keeleõppijatest, selleks läbivad õppijad enne kursuste algust testimist.

Individuaalõpe on personaalne õppevorm, kus koolitaja keskendub õppija arengule ja eesmärkidele. Vastavalt õppija soovidele ja vajadustele koostatakse personaalne õppekava. Samuti saab õppija valida endale sobivaima tunni toimumisaja ning tempo.

Ühe akadeemilise tunni hind rühmas:

  • õpperühm (2 – 3 inimest): 15.00 EUR 
  • õpperühm (4 – 6 inimest): 14.00 EUR 
  • õpperühm (7 – 8 inimest): 13.00 EUR
  • õpperühm (9 ja rohkem inimesi): 12.50 EUR 

Individuaalõpe: 28.00 EUR

*  Hind sisaldab käibemaksu.

Registreerimine telefonil 5532130 või e-postil: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Koolituste läbiviimise koht: Felola Koolituskeskus, Ravi 1-8, Kohtla-Järve. 

Koolituskeskuses on õpperuum, puhkeala, WC. Ruum vastab tervisekaitse ja –ohutuse nõuetele. Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks.

Koolituskeskuses on olemas kõik vajalikud tehnilised vahendid (magnettahvel, teler, arvuti, dataprojektor, CD-mängija, videomagnetofon, paljundusmasin).

Vene keel A1

Vene keel A1-taseme kursus on mõeldud algajatele, kes soovivad õppida vene keelt päris algusest. 

Koolituse eesmärk: saavutada läbimurre keeleoskuses, omandada esmane keeleoskus.

Keeletaseme omandamiseks kuluv aeg: 200 akadeemilist tundi õpet, millest 120 auditoorset ja 80 iseseisva töö tundi.

Omandatavad suhtlusoskused:
Tervitamine, hüvastijätmine, enda tutvustamine, vabandamine, kellaaja ja kuupäeva küsimine ning selgitamine, telefonivestluse pidamine, telefonietikett, välimuse kirjeldamine, nõuannete andmine, tee küsimine ja tee juhatamine, kaebuste esitamine jne.

Õpitulemused:
• Mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase.
• Oskab ennast ja teisi tutvustada ning esitada küsimusi elukoha, tuttavate inimeste ja asjade kohta ning vastata sama ringi küsimustele.
• Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.
• Mõistab lühikesi lihtsaid tekste ja sõnumeid.
• Mõistab küsimusi ja juhtnööre, suudab järgida lühikesi ja lihtsaid näpunäiteid.
• Saab aru numbritest, hindadest, kellaaegadest.

Õppekava

Vene keel A2

Vene keel A2-taseme kursus  on neile, kellel on algteadmisi vene keeles. Õppida saavad need huvilised, kes tahavad oma teadmisi täiendada ja jätkata inglise keele õppimist.

Koolituse eesmärk: omandada hea esmane keeleoskus.

Keeletaseme omandamiseks kuluv aeg: ca 200 akadeemilist tundi õpet, millest 120 auditoorset ja 80 iseseisva töö tundi.

Omandatavad suhtlusoskused:
Ümbruse kirjeldamine; tunnete, soovide, emotsioonide ja unistuste väljendamine; kauba kohta küsimine poes või turul; vestluse alustamine; viisakusväljendite kasutamine vestluses; enesetunde kirjeldamine; ajamääruste, hindade väljendamine; broneeringute teostamine; ettevõtte tutvustamine; oma kodukoha (kodulinna) tutvustamine; informatsiooni hankimine ja jagamine, sh. telefoni teel; probleemide kiire lahendamine jne.

Õpitulemused:
• Mõistab lühikesi lihtsa sisuga tekste, mis on kirjutatud igapäevases üldkeeles või mis on seotud õppija tööga.
• Oskab lühidalt ja lihtsalt kirjeldada sündmusi ja toiminguid.
• Oskab kirjeldada kavatsusi ja kokkuleppeid.
• Oskab kirjeldada oma perekonda, elutingimusi, õpinguid, praegust ja eelmist tööd.
• Oskab kirjeldada varasemaid tegevusi ja isiklikke kogemusi.
• Oskab keelt piisavalt, et tulla suurema pingutuseta toime igapäevasuhtluses.
• Mõistab üldjuhul selget kirjakeelset juttu tuttaval teemal.
• Suudab tabada teleuudiste põhisisu kui pilt kommentaare toetab.

Õppekava

Vene keel B1

Vene keel B1-taseme kursus on neile, kellel on algteadmisi vene keeles. Sobib ka A2-taseme kursustel õppinud inimestele. 

Koolituse eesmärk: omandada keeleoskus iseseisva keelekasutaja ehk suhtlusläve kõrgemal tasemel.

Keeletaseme omandamiseks kuluv aeg: ca 200 akadeemilist tundi õpet, millest 120 auditoorset ja 80 iseseisva töö tundi.

Omandatavad suhtlusoskused:
Oma arvamuse, nõuannete avaldamine, palvete ja ettepanekute edastamine, informatsiooni hankimine, nõustumise ja mittenõustumise väljendamine, rahulolu ja rahulolematuse väljendamine, kaebuste edastamine ja kaebustele reageerimine, hulga ja koguse väljendamine, kaastunde ja poolehoiu väljendamine, arutlemine töö ja vabaaja teemadel, sõnumite edastamine, oma töökoha tutvustamine, töötingimuste kirjeldamine, ettevõtete/asutuste võrdlemine, e-mailide kirjutamine jne.

Õpitulemused:
• Mõistab lihtsaid tekste kui teema kuulub tema huvivaldkonda.
• Oskab leida ja mõista teavet igapäevatekstides.
• Mõistab üldist arutluskäiku tekstis, kuid ei pruugi aru saada üksikasjadest.
• Oskab kirjutada lühikesi ettekandeid.
• Oskab kirjeldada ootamatute sündmuste olulisemaid üksikasju.
• Oskab kirjeldada unistusi, soove, püüdlusi.
• Oskab kirjeldada raamatu või filmi sisu ja oma muljeid.
• Oskab lühidalt põhjendada ja selgitada arvamusi, kavatsusi ja toiminguid.
• Oskab konteksti põhjal tabada juhuslike tundmatute sõnade tähendust ja saab aru lausete mõttest kui teema on tuttav.
• Suudab jälgida pikema mõttevahetuse põhipunkte eeldusel, et kõneldakse üldkeeles ja hääldus on selge.
• Mõistab lihtsas sõnastuses faktiteavet igapäevaelu või tööga seotud teemadel.
• Suudab jälgida loengut vm esinemist oma valdkonnas, kui teema on tuttav, esitus lihtne ja ülesehitus selge.
• Mõistab enamiku salvestatud või ringhäälingus leviva materjali sisu, kui teema on tuttav, jutt suhteliselt aeglane ja selge.
• Suudab jälgida paljusid filme, kus pilt ja tegevus kannavad süžeed ning kus sündmustik on lihtne ja selge.

Õppekava

Vene keel B2

Vene keel B2-taseme kursus on neile, kellel on põhjalikke teadmisi vene keeles. Kasulik on ka neile, kes õppisid B1-taseme kursustel.

Koolituse eesmärk: omandada võõrkeel edasijõudnud keelekasutaja tasemel.

Keeletaseme omandamiseks kuluv aeg: ca 300 akadeemilist tundi õpet, millest 220 auditoorset ja 80 iseseisva töö tundi.

Omandatavad suhtlusoskused:

Arvamuse avaldamine, diskuteerimine erinevatel elulistel teemadel, informatsiooni vahetamine, esitluste läbiviimine erinevatel elulistel teemadel, arutlemine töö ja vabaaja teemadel, sõnumite edastamine, oma töökoha tutvustamine, töötingimuste kirjeldamine, ettevõtete/asutuste võrdlemine, e-mailide kirjutamine jne.

Õpitulemused:

• Mõistab erialaartikleid, ka väljaspool oma asjatundmust, kui tal on võimalik oma terminitõlgenduste kinnituseks kasutada sõnaraamatut.
• Loeb paljusid tekste üsna vabalt, kohandades lugemise viisi ja kiirust sõltuvalt tekstist ja lugemise eesmärgist.
• Mõistab kaasaaegseid probleemartikleid ja ülevaateid, kus autorid väljendavad lahknevaid hoiakuid ja eriarvamusi.
• Suudab analüüsida eri allikatest pärit infot ja arutluskäike.
• Oskab järjestikku esitada läbimõeldud põhjendusi.
• On võimeline tegema oletusi põhjuste, tagajärgede ja hüpoteetiliste olukordade kohta.
• Suudab jälgida keeruka arutluskäigu ja keelekasutusega loengute, aruannete jms põhisisu.
• Mõistab enamikke teleuudiseid jm päevakajalisi saateid, sealhulgas dokumentaalsaateid ja –filme ning suuremat osa muid filme, otseintervjuusid, vestlussaateid, telelavastusi vm, mis on üldkeelsed.