Soome keel

Me pakume soome keele kursuseid erinevatel tasemetel A1-, А2-, B1 

Samuti pakume:

 • soome kõnekeel
 • soome ärikeel
 • erikursused kliendi tellimisel (ametialane keel)

Keele kursused toimuvad nii rühmades, kui ka individuaalõppe vormis.

Grupiõpe – rühmades on maksimaalselt 10-12 inimest, sest väike grupp võimaldab igaühel aktiivselt tunnis osaleda ja uusi teadmisi praktiseerida. Keeletunnid on interaktiivsed – kuula, räägi, mõista ja väljenda.  Õppegrupid moodustatakse ühtse tasemega keeleõppijatest, selleks läbivad õppijad enne kursuste algust testimist.

Individuaalõpe on personaalne õppevorm, kus koolitaja keskendub õppija arengule ja eesmärkidele. Vastavalt õppija soovidele ja vajadustele koostatakse personaalne õppekava. Samuti saab õppija valida endale sobivaima tunni toimumisaja ning tempo.

Ühe akadeemilise tunni hind rühmas:

 • õpperühm (2 – 3 inimest): 15.00 EUR 
 • õpperühm (4 – 6 inimest): 14.00 EUR 
 • õpperühm (7 – 8 inimest): 13.00 EUR
 • õpperühm (9 ja rohkem inimesi): 12.50 EUR 

Individuaalõpe: 28.00 EUR

*  Hind sisaldab käibemaksu.

Registreerimine telefonil 5532130 või e-postil: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 Koolituste läbiviimise koht: Felola Koolituskeskus, Ravi 1-8, Kohtla-Järve. 

Koolituskeskuses on õpperuum, puhkeala, WC. Ruum vastab tervisekaitse ja –ohutuse nõuetele. Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks. 

Koolituskeskuses on olemas kõik vajalikud tehnilised vahendid (magnettahvel, teler, arvuti, dataprojektor, CD-mängija, videomagnetofon, paljundusmasin).

 

Soome keel A1

Soome keel A1-taseme kursus on mõeldud algajatele, kes soovivad õppida soome keelt päris algusest. 

Koolituse eesmärk: saavutada läbimurre keeleoskuses, omandada esmane keeleoskus.

Keeletaseme omandamiseks kuluv aeg: 200 akadeemilist tundi õpet, millest 120 auditoorset ja 80 iseseisva töö tundi.


Omandatavad suhtlusoskused:
Tervitamine, hüvastijätmine, enda tutvustamine, vabandamine, kellaaja ja kuupäeva küsimine ning selgitamine, telefonivestluse pidamine, telefonietikett, välimuse kirjeldamine, nõuannete andmine, tee küsimine ja tee juhatamine, kaebuste esitamine jne.

Õpitulemused:
• Mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase.
• Oskab ennast ja teisi tutvustada ning esitada küsimusi elukoha, tuttavate inimeste ja asjade kohta ning vastata sama ringi küsimustele.
• Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.
• Mõistab lühikesi lihtsaid tekste ja sõnumeid.
• Mõistab küsimusi ja juhtnööre, suudab järgida lühikesi ja lihtsaid näpunäiteid.
• Saab aru numbritest, hindadest, kellaaegadest.

Loe lähemalt

Soome keel A2

Soome keel A2-taseme kursus  on neile, kellel on algteadmisi soome keeles. Õppida saavad need huvilised, kes tahavad oma teadmisi täiendada ja jätkata inglise keele õppimist.

Koolituse eesmärk: omandada hea esmane keeleoskus.

Keeletaseme omandamiseks kuluv aeg: ca 200 akadeemilist tundi õpet, millest 120 auditoorset ja 80 iseseisva töö tundi.


Omandatavad suhtlusoskused:
Ümbruse kirjeldamine; tunnete, soovide, emotsioonide ja unistuste väljendamine; kauba kohta küsimine poes või turul; vestluse alustamine; viisakusväljendite kasutamine vestluses; enesetunde kirjeldamine; ajamääruste, hindade väljendamine; broneeringute teostamine; ettevõtte tutvustamine; oma kodukoha (kodulinna) tutvustamine; informatsiooni hankimine ja jagamine, sh. telefoni teel; probleemide kiire lahendamine jne.

Õpitulemused:
• Mõistab lühikesi lihtsa sisuga tekste, mis on kirjutatud igapäevases üldkeeles või mis on seotud õppija tööga.
• Oskab lühidalt ja lihtsalt kirjeldada sündmusi ja toiminguid.
• Oskab kirjeldada kavatsusi ja kokkuleppeid.
• Oskab kirjeldada oma perekonda, elutingimusi, õpinguid, praegust ja eelmist tööd.
• Oskab kirjeldada varasemaid tegevusi ja isiklikke kogemusi.
• Oskab keelt piisavalt, et tulla suurema pingutuseta toime igapäevasuhtluses.
• Mõistab üldjuhul selget kirjakeelset juttu tuttaval teemal.
• Suudab tabada teleuudiste põhisisu kui pilt kommentaare toetab.

Loe lähemalt

Soome keel B1

Soome keel B1-taseme kursus on neile, kellel on algteadmisi soome keeles. Sobib ka A2-taseme kursustel õppinud inimestele. 

Koolituse eesmärk: omandada keeleoskus iseseisva keelekasutaja ehk suhtlusläve kõrgemal tasemel.

Keeletaseme omandamiseks kuluv aeg: ca 200 akadeemilist tundi õpet, millest 120 auditoorset ja 80 iseseisva töö tundi.


Omandatavad suhtlusoskused:
Oma arvamuse, nõuannete avaldamine, palvete ja ettepanekute edastamine, informatsiooni hankimine, nõustumise ja mittenõustumise väljendamine, rahulolu ja rahulolematuse väljendamine, kaebuste edastamine ja kaebustele reageerimine, hulga ja koguse väljendamine, kaastunde ja poolehoiu väljendamine, arutlemine töö ja vabaaja teemadel, sõnumite edastamine, oma töökoha tutvustamine, töötingimuste kirjeldamine, ettevõtete/asutuste võrdlemine, e-mailide kirjutamine jne.

Õpitulemused:
• Mõistab lihtsaid tekste kui teema kuulub tema huvivaldkonda.
• Oskab leida ja mõista teavet igapäevatekstides.
• Mõistab üldist arutluskäiku tekstis, kuid ei pruugi aru saada üksikasjadest.
• Oskab kirjutada lühikesi ettekandeid.
• Oskab kirjeldada ootamatute sündmuste olulisemaid üksikasju.
• Oskab kirjeldada unistusi, soove, püüdlusi.
• Oskab kirjeldada raamatu või filmi sisu ja oma muljeid.
• Oskab lühidalt põhjendada ja selgitada arvamusi, kavatsusi ja toiminguid.
• Oskab konteksti põhjal tabada juhuslike tundmatute sõnade tähendust ja saab aru lausete mõttest kui teema on tuttav.
• Suudab jälgida pikema mõttevahetuse põhipunkte eeldusel, et kõneldakse üldkeeles ja hääldus on selge.
• Mõistab lihtsas sõnastuses faktiteavet igapäevaelu või tööga seotud teemadel.
• Suudab jälgida loengut vm esinemist oma valdkonnas, kui teema on tuttav, esitus lihtne ja ülesehitus selge.
• Mõistab enamiku salvestatud või ringhäälingus leviva materjali sisu, kui teema on tuttav, jutt suhteliselt aeglane ja selge.
• Suudab jälgida paljusid filme, kus pilt ja tegevus kannavad süžeed ning kus sündmustik on lihtne ja selge.

Loe lähemalt

Soome tööalane keel

Tööalase suhtluskeele kursused hõlmavad administratiivsel töökohal kasutatavaid kommunikatsiooniviise – telefoni ja e-posti teel suhtlemist, ettekannete ja koosolekute pidamist, ametialaste dokumentatsiooniga töötamist. 

Õppe kogumaht on 100 akadeemilist tundi, millest 70 on akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 30 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Soome suhtluskeel

Suhtluskeele kursused hõlmavad igapäevaelus kasutatavaid teemasid. Kuna keeleõppijate põhiprobleemiks on enamasti vähene julgus võõrkeeles suhelda, siis suhtluskeele kursus keskendubki eeskätt väljendusoskuse arendamisele ja annab kindluse õpitavas keeles suhelda.


Suhtluskeele kursusel õppija:

 • oskab aru saada infost erinevatel teemadel ning igapäevaeluga seotud olulisematest üksikasjadest;
 • mõistab nii elavat kui ka salvestatud  liigendatud juttu enamikul igapäevaelu, õppimise ja tööga seotud teemadel;
 • saab aru vestluse sisust, kõneleja seisukohtadest, kavatsustest ning vestluse formaalsusastmest;
 • oskab spontaanselt alustada vestlust erinevatel teemadel (küsimine ja info edastamine, ettepanekute tegemine, arvamuse väljendamine);
 • saab hakkama igapäevastes suhtlussituatsioonides eri teemadel;
 • saab aru vestluspartneri sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest;
 • oskab esitada selgeid, üksikasjalikke kirjeldusi paljudel teemadel, mis seostuvad isikliku kogemusega, rääkida tundmustest ja tuua esile sündmuste isiklikku tähtsust;
 • saab grammatika alaseid teadmisi, et väljendada oma mõtteid, arvamusi jt arusaadavalt ja korrektselt.

Õppe kogumaht on 100 akadeemilist tundi, millest 70 on akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 30 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Loe lähemalt