Soome tööalane keel

Tööalase suhtluskeele kursused hõlmavad administratiivsel töökohal kasutatavaid kommunikatsiooniviise – telefoni ja e-posti teel suhtlemist, ettekannete ja koosolekute pidamist, ametialaste dokumentatsiooniga töötamist. 

Õppe kogumaht on 100 akadeemilist tundi, millest 70 on akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 30 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.